21638182-6w93c

Skötselanvisningar för trappor i trä.

Här nedan finner man skötselanvisningar till våra trappor. Men det går även bra att ladda hem skötselanvisningarna via pdf-filen här nedan.
 

Allmänt Underhåll:

Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning ska ske med så torra metoder som möjligt.
Rengöring görs med en lätt fuktad trasa med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel utan alkalier.
En dörrmatta gör att du slipper få in onödigt mycket smuts och grus, vilket kan slita hårt på din trappa.


Lackbehandlad:

Trappan är behandlad med en vattenbaserad lack. Lacken ger en smutsavvisande yta samt ett slitskikt.
Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med trasa fuktad i en liten mängd lacknafta.
Vätskan får inte hällas ut på underlaget, det kan skada limmet i fogarna samt lacken.
 
Det är lacken som utgör slitytan, var därför noga med att bättra nedslitna ställen på trappan innan träytan skadas. Innan bättring görs måste ytan vara ren och torr. Blanka partier som skall strykas ruggas först upp genom lätt slipning med fint slippapper.

Oljebehandlad:

Trappan är behandlad med en vegetabiliskt uppbyggd olja som penetrerat ned i träet. Denna olja ger dig en vatten- och smutsavvisande yta, men eftersom oljan inte ger ett slitskikt, som t.ex. lack, måste denna trappa underhållas
mer ofta. Dammsug eller torka av trappan med ljummet vatten med tillsatts av såpa eller vanligt rengöringsmedel.
 
OBS!                    Ta en väl urvriden trasa och torka sedan torrt så att inte vätska ligger kvar.
 
Fläckar av starkt färgande vätska t.ex. kaffe eller ketchup måste omgående torkas upp så det inte sugs in i träet. Intorkade fläckar bearbetas först med vanligt rengöringsmedel. Om inte detta går kan ett lösningsmedel användas. Använd då detta mycket sparsamt och se till att torka torrt. Om inte ovanstående metoder fungerar måste fläcken slipas bort med slippapper. När detta är gjort måste den slipade ytan oljas in för att återfå en skyddande beläggning. Beroende på hur mycket slitage trappan utsätts för, så bör den med jämna tidsintervaller oljas. Speciellt utsatta ställen som t.ex. plansteg, så att trappan alltid har fullgott skydd. Vid normalt slitage bör inoljning ske cirka 2-3 gånger per år.
 
OBS!                    Trasor, tvättsvamp etc. som har använts vid oljning/vaxning kan självantända och bör därför
                                förvaras indränkta i vatten, i brandsäkert kärl med lock eller brännas.

Täckmålat:


Täckmålade ytor bör skyddas extra väl från smuts och material som kan göra svåra märken (t.ex. grus) på den täckmålade ytan. Vid lätta skador som inte trängt ned och skadat träet kan bättring göras genom lätt applicering
av färg. Vid svåra skador t.ex. djupa repor som trängt ned och skadat träet, måste hela ytan slipas och eventuellt spacklas så att alla märken försvinner. Sedan kan ytan behandlas med ett nytt lager täckfärg. Även dagligt slitage
kan med tiden ge upphov till slitage, därför bör kontaktytor skyddas extra väl.

Vaxbehandlad:

Den dagliga städningen kan göras med dammsugare eller genom torrmoppning med exempelvis en garnmopp eller engångsmopp. Vid mer nedsmutsade ytor används fuktmoppning då moppen fuktas med lite ljummet vatten eller något lättare rengöringsmedel typ neutralt allrent.
 
Vid kraftigt nedsmutsade ytor kan kombimaskin användas, dock skall vattenmängden vara minimal.
Efter rengöring med kombimaskin ska ytan torrmoppas. Både hårdvaxets hinna och hartsgrunden hjälper
till att skydda träet från att skadas av väta. Skulle svåra fläckar trots detta bildas, bör dessa omgående åtgärdas.
Använd fint impregnerad stålull (typ Svinto) och bearbeta ytan lätt tills fläcken försvinner.
Normalt sett tränger inte vätan genom Hartsgrunden, således behöver man inte slipa bort denna, utan ny vax kan poleras in omedelbart med vit rondell (300 varv per minut).
 
Är fläcken av svårare art får man slipa ytterligare varpå ny grund påförs, innan nytt vax poleras in på
den slipade ytan. På stora fläckar kan grön, blå alt. röd rondell användas för att bearbeta ytan.
För att bibehålla hårdvaxets finish krävs regelbundet underhåll med lätt golvpolish.
Beroende på slitaget bör ytan återvaxas med vit rondell en gång per år.

Steg belagda med Linoleummatta:

Rengöring sker med ljummet vatten tillsatt med flytande syntetiska rengöringsmedel eller tvålflingor.
Tillse att vattnet inte flödar. Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med
lack-/tvättnafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna.
Behandla mattan vid behov med polish eller tvättvax. Var försiktig med starka vaxborttagningsmedel.

Glas- och ståldetaljer:

Detaljer av rostfritt stål exempelvis beslag, räckesståndare, handledare mm, torkas av med ljummet vatten.
Finns fläckar av fett eller fingeravtryck kan en droppe diskmedel i vattenet användas.
 
Glas rengörs enklast med fönsterputsmedel och en torr trasa. Om glas är mycket smutsigt/dammigt och det finns risk för att detta kan orsaka repor bör glaset först tvättas med vatten.
 
OBS!                    Fönsterskrapor kan ge upphov till repor.