21638182-6w93c

ordlista

när vi pratar om trappor använder vi ofta dessa begrepp och fackuttryck:

Balk:
Underliggande träbalk kan väljas till trappor. Placeras i centrum på trappbredden, och tillverkas endast till raka trappor.

Barnskyddslister:
Säkerhetslist till öppna trappor som monteras på planstegens undersidor.

Belysning:
Trappbelysning kan fås både i vangstycken och under plansteg.
Läs mer under fliken "Belysning".

Bjälklagsinklädnad:
Inklädnad av bjälklagskanten.

Bjälklagsmått:
Tjockleken mellan undertak i nedre plan & upp till färdigt golv i övre plan.

Bjälklagsöppning:
Öppning för trappan i bjälklaget.

Blocksteg:
Första plansteget tillverkas bredare och med rundade ändar efter önskemål.

Framkantsprofil:
Planstegens främre kant och ibland också ändar. Framkanten är normalt rak, men kan förses med en profil.
Se bild under fliken "Trappkunskap".

Frihöjd:
Höjden över trappan mätt lodrätt i gånglinjen på det steg där trappan passerar under bjälklagskanten, bör vara minst 2000 mm.

Gånglinje:
En tänkt linje i trappan, ca: 1/3 av trappbredden från trappans yttervangstycke, i allmänhet från väggsidan.

Handledare:
Avsedd att stödja sig med handen, fästes normalt på vägg. Fästes även
på räckesståndare och håller samman de stigande- och stående räcket.

Plansteg:
Det man sätter foten på.

Stolpar:
Stolpar i olika storlekar, profilerade eller släta utförande.

Ståndare:
Pinnar, ståndare eller spjälor som binder samman vangstycket med överliggaren på trappans fria sidor.

Slutsteg:
Översta steget i plan med golvnivån.

Spaljé:
Räcke mellan vangstycke och tak längs trappans fria sidor.

Spartrappa:
En brant variant på trappa, med fjärilsformade steg.
Se bild under fliken "Trappkunskap".

Stegdjup:
Vågräta måttet på plansteget mätt i gånglinjen.

Stege:
En brant trappa med smala och höga steg.

Steghöjd:
Det lodräta måttet från ett plansteg till nästa.

Stegutstick:
Måttet mellan vangstyckets utsida, och utsida plansteg vid underliggande vangstycken eller balk.

Stigande räcke:
Räcken som fästes längs trappans fria sidor.

Stolphatt:
En hatt som läggs på stolpar.

Stående räcke:
Räcken runt bjälklagsöppning, i allmänhet 900 - 1100 mm högt.

Stängd trappa:
Har lodräta sättsteg som sammanbinder planstegen.

Sväng:
Vilket håll en L-trappa eller en U-trappa svänger sett nerifrån.

Sättsteg:
Det lodräta stycket mellan plansteg som gör en trappa tät.

Takhöjd:
Måttet från färdigt golv där trappan börjar till underkant tak.

Tappade & limmade:
Plansteg och sättsteg är tappade och limmade ihop utan översprång.

Trappbredd:
Trappans totala bredd inkl. vangstycken.

Trappformer:
Grundformerna är rak, L-formad eller U-formad trappa. Kan även vara S-formad, kvadratisk eller tillverkas i andra vinklar än 90 grader.

Trapphöjd:
Måttet från färdigt golv där trappan börjar till det färdiga golvet
där trappan ansluter till övre plan.

Tät trappa:
En trappa med sättsteg. Möjlighet att utnyttja utrymmet under trappan.

Underliggande vangstycken:
Vangstycken ligger under planstegen och kan placeras mer eller mindre indragna under planstegen.

Vangstycke:
Trappan sidostycken som kan placeras på utsidan av eller under planstegen.

Vilplan:
Ett eller större steg eller avsatser som delar trappan.

Öppen trappa:
Saknar de vertikala sättstegen som binder samman planstegen. För säkerheten monteras barnskyddslister.