21638182-6w93c

instruktioner av våra trägolv!

Allmänt:
 
"Hallandsgolvet" från Idala Trappan är framtaget som ett helt koncept för att få ett så bra slutresultat som möjligt.
Ett massivt trägolv är ett levande golv, vilket betyder att golvet rör sig efter årstiderna.
Golven är därför torkade till ca: 8%  +/-2 %, vilket motsvarar en relativ luftfuktighet på ca: 50 % vid ca 20°C.
Detta för att golvet skall röra sig så lite som möjligt. Trägolv krymper eller sväller efter rådande luftfuktighet i omgivningen. Det går bra att antingen skruva eller spika golvet, men vi rekommenderar skruvning.
För bästa resultat använd vår golvskruv som är en specialskruv framtagen för trägolv.
Vårt sortiment på spik och skruv finner man under fliken Produkter - Skruv & Spik.
Vid befintliga undergolv, och vid golvvärme ska det skruvas.

Våra 15 mm golv används för att lägga på befintliga golv. 26 mm golv används för att lägga på regel.
Då gäller att regelavståndet (cc-måttet) är på max 600 mm, men gärna 300 - 450 mm.
Vill man ha ett styvare golv med bättre bärighet och möjlighet till fler slipningar bör man välja 26 mm tjockt golv.
OBS! Eventuella felaktigheter i brädorna måste reklameras före inläggning. Golvbrädor som är monterade anses vara godkända, och ger därför inte rätt till reklamation.

Våra trägolv bör slipas med en golvslip efter inläggning, för att på ett bättre sätt dra till sig behandlingen, och för att få en bättre yta. Det gäller däremot inte färdigbehandlade golv.
 
Golvvärme:
 
Våra golv passar ihop med golvvärme, men man måste räkna med större rörelse i golven än vid traditionell
uppvärmning. Maximalt tillåten yttemperatur är 27 grader. Golvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med antingen ång- eller fuktspärr. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. Vid golvvärme så rekommenderar vi att golven skruvas.

OBS! Läs informationsbladet på www.golvbranschen.se.

https://www.golvbranschen.se/rad-riktlinjer/tragolv/tragolv-pa-golvvarme

Där finner man utförlig information angående golvvärme i kombination med trägolv.
 
Före montering:
 
Se till att reglar och undergolv är torra innan inläggning. Kontrollera att undergolvet är plant.
Betonggolv måste fuktspärras. Använd en godkänd fuktspärr.
Lägg grålumppapp eller underlagsmatta (2 mm) heltäckande på befintligt undergolv och remsor på reglar.
Mer om våra papp- och underlagsprodukter finner man under fliken Produkter - Övrigt - Papp- & underlagsmatta.
Tillverka en slagbit, bäst är att ta en ca: 60 cm lång bit av golvbrädorna, och bryt eller tälj bort överdelen på noten. 

OBS! Slå ej på fjäder eller kant över fjäder. (Se bild längst ner på sidan).
 
Montering:
 
Använd distansklossar mellan bräda och vägg så en spalt på minst 10 mm uppstår.
Första brädan placeras med notsidan mot väggen. Se till att brädorna ligger dikt an mot regeln.
Skruva på skrå i 60-70° på fjäderns ovansida. Skruva vid varje regel.
Vid befintligt undergolv får skruvavståndet max vara 600 mm, vid behov tätare.
Använd slagkloss till att få ihop bitarna. Använd ett brytjärn eller en kofot till att pressa ihop ändarna,
men tänk på att skydda väggen mot tryckmärken. Ändsponten kan eventuellt limmas för att få tätare skarvar.
Det ska ske på fjäderns ovansida.

OBS: Limma aldrig brädornas långsidor.

Den sista brädan i första raden kapas till rätt längd och den överblivna biten används som början på rad 2.
Försök dock att fördela brädorna så att inte två fogar hamnar jämte varandra inom samma mellanrum mellan reglar.
Vid den sista raden måste man eventuellt klyva sista brädan på längden. Glöm inte att ta hänsyn till spalt mot väggen. När golvet är färdiglagt, så avlägsnar man alla distansklossar.