21638182-6w93c

våra olika golvsorteringar!

Trägolv

- Massiva, hyvlade och spontade trägolv i furu eller gran.
- Nedtorkade till 8% (+-2%).
- Leverans från våra varmlager.
- Skall skruvas eller spikas på underlaget.
- Limning får endast göras på ändsponten, ej på långsidor.
- Eventuell reklamation måste göras för inläggning. Då golvet är inlagt godkännes inga reklamationer.
- Reservation för ev. slutförsäljning.

"Excellent"

Vår bästa sortering. På denna kvalité blir det normalt minimalt spill vid inläggning.
Kvisturfall och övriga felaktigheter i mindre omfattning. Mindre antal svartkvist får förekomma.

"1 - 2 sortering"

Detta är vår blandsortering, där det kan förekomma bräder som är både av första och andra sortering.
Räkna med ett spill på normalt ca 10-12% på denna sortering. Kvisturfall, torksprickor och hyvelskador ingår.
Svartkvist får förekomma. Felaktigheter kapas bort före inläggning. Bör slipas före ytbehandling.

"Populaire"

Vanligvis kallat 2:a sortering. Räkna med ett spill på normalt 12-15% på denna sortering.
Kvisturfall, torksprickor och hyvelskador ingår. Svartkvist får förekomma.
Felaktigheter kapas bort före inläggning. Bör slipas före ytbehandling. 

"Ekonomi"

Ett lågprisgolv. Används till utrymmen där kvalitetskraven är lägre. Räkna med ett spill på ca: 15-25%.
Kvisturfall, torksprickor och övriga felaktigheter kapas bort före inläggning. Bör slipas före ytbehandling.